Er heeft een constructieve bijeenkomst plaatsgevonden met bewoners van de Oostmolenweg, in bijzonder over het terug dringen van de snelheid. Het betreft het stuk vanaf de rotonde tot ingang Emergis ter hoogte van de Martinus Nijhofflaan (dat deel is nu 50 KM),

De verkeersdeskundige Joep Stortelder van de gemeente Goes heeft de situatie goed uitgelegd.
De wijkagent Mascha Roza was ook aanwezig en lichte toe waarom op de Oostmolenweg, niet gehandhaafd kan worden. De weg voldoet niet aan de 30 KM norm.

 Bewoners op dat deel (zie foto) hebben geen probleem met drempels en eventueel een optische versmalling.
Afgesproken is dat de verkeersdeskundige met goedvinden van de bewoners de voorstellen uit gaat werken waarna het resultaat wordt gepresenteerd aan de bewoners.

 Verder hebben de verkeersdeskundigen Joep Stortelder en voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK),  Marinus Vuijk een gesprek gehad met de bewoner van Oostmolenweg 21 van wie voor de 11e de keer de spiegel van zijn auto is afgereden, Op dat stuk wordt veel te hard gereden en worden auto’s met regelmaat in gehaald.

Na ter plaatse de situatie te hebben bekeken is voorgesteld de weg vanaf de spoorwegovergang tot aan de Patijnweg, optisch te versmallen door het trekken van een lijn, 60 cm vanwaar het afvalt begint, Inhalen is dan, als ieder zich aan de
regels houdt niet meer mogelijk.

 De bewoner kan zich daarin vinden.  Vanwege de winterperiode zal het
wel eind maart worden om daar een aanvang mee te nemen.