Vandalen hebben gemeend vernielingen aan te richten op het Hogepad ter hoogte van de dorpsboomgaard,

Een prachtig paneel met een beschrijving van verschillende plantensoorten en vogels die daar hun nesten bouwen is totaal verdwenen. De picknicktafel   moest het eveneens ontgelden. o

  • Wanneer de vernielingen hebben plaats gevonden is niet met zekerheid te zeggen. Woensdag 8 februari is het ontdekt. Mocht iemand iets opgemerkt of heeft gezien dat één of meerdere personen met een paneel liepen, meld dit dan bij de Politie .