Het dorpenplatform in de gemeente Goes komt jaarlijks enkele keren bij elkaar. Het dorpenplatform bestaat bij voorkeur uit twee afgevaardigden vanuit de zes dorpen in de gemeente Goes. Het doel is vooral samenwerken op het terrein van leefbaarheid en belangenbehartiging. Op die bijeenkomsten is er gelegenheid om elkaar te informeren en te ondersteunen. Eind 2016 is het idee geopperd om een dorpenestafette te houden met de bedoeling om te benadrukken, dat er intensief wordt samengewerkt als dat mogelijk is.

Voor 2017 staat er een WANDELESTAFETTE op het programma! Onder de noemer: De dorpen in de gemeente Goes doen en werken samen!

Aanmeldpagina Wandelestafette
Vul a.u.b. onderstaande velden in.

Na het aanmelden versturen wij u de deelnemersvoorwaarden naar het door u opgegeven e-mailadres.

’s Heer Hendrikskinderen beet de spits af in het kader van hun 750 jarig bestaan. Er werd daar op 21 mei een historische zondagmiddagwandeltocht georganiseerd voor de inwoners. Het is de bedoeling, dat dan een afvaardiging van ’s Heer Arendskerke het stokje letterlijk in ontvangst neemt om daar in juni een wandeltocht te organiseren. Vervolgens wordt “het stokje” opgehaald door vertegenwoordigers van Wolphaartsdijk om in juli een wandeltocht te organiseren.

Kloetinge 9september tijdens monumenten dag aan de beurt.het licht in de bedoeling dat de start om 14:00 vanuit de Geerteskerk zal plaatsvinden. Er zullen de routes zullen zodanig worden uitgezet dat ook kinderen kunnen deelnemen. Tijdens de route zal later bekend worden gesteld. Wij hopen op zoveel mogelijke deelname. Ook is er gelenheidde kerken de molenen de tuin van de familie Lenshoekaan het Marktveld te bezoeken.te bezoeken.

Bestuursleden van de belangenvereniging Wilhelminadorp krijgen daarna het estafettestokje overhandigd om in oktober een wandeltocht te organiseren.

Voor deelname kunt u zich aanmelden klik op Aanmelding voor wandeltocht