De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt tweemaal per jaar, mei en oktober. Het wordt huis aan huis bezorgd. Oplage 1.400 Kopij/Advertenties richten aan de redactie.

De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt tweemaal per jaar, mei en oktober. Het wordt huis aan huis bezorgd. Oplage 1.400 Kopij/Advertenties richten aan de redactie.

Wij danken Drukkerij Zeeland, drukker van "De Klusdurpe" die het mogelijk heeft gemaakt deze via onze website digitaal aan te bieden.Lees Klusdurper in pdf )Klusdurper in pdf

Lees ook het artikel “De grenzen van Kloetinge (1)

blz 22 van De Klusdurper nr.1  2017

Naar de grenzen van Kloetinge nr.1