Wat leeft in Kloetinge

Zwerfvuil op bepaalde plaatsen in het Wesseloopark loopt de laatste tijd bijna uit de hand. Het komt niet alleen door de sport activiteiten maar vaak van mensen die 'snachts met de auto komen en gaan.

  • De gemeente Goes organiseert in februari en maart tien inloopbijeenkomsten over de invoering van Diftar, het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat op 1 januari 2019 van start gaat. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen belangstellenden informatie over wat er gaat veranderen, kunnen er vragen gesteld worden over de nut en noodzaak van afval scheiden en is er gelegenheid om mee te denken over de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons.

De gemeente Goes organiseert in februari en maart tien inloopbijeenkomsten over de invoering van Diftar, het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat op 1 januari 2019 van start gaat.
Tijdens deze bijeenkomsten krijgen belangstellenden informatie over wat er gaat veranderen, kunnen er vragen gesteld worden over de nut en noodzaak van afval scheiden en vragen we inwoners om mee te denken over de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons in hun eigen wijk.