Wat leeft in Kloetinge

De gemeente Goes is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar openbare ruimte.
Voor de verschillende facetten van de openbare ruimte, zoals verharding en riolering worden beheerplannen opgesteld. Ook voor het gemeentelijk groen is dit het geval. Dit jaar stelt de gemeente een Groenbeheerplan op.