Wat leeft in Kloetinge

Onlangs is er een oproep aan alle bewoners van Riethoek gedaan om mee te denken over een ontwerp voor de SocialSofa die aan de nieuwe wijk wordt geschonken. Tijdens de hobbybeurs op monumentendag hebben zich ook mensen aangemeld die niet in Riethoek wonen.

De digitale uitgave via deze website is zo,n succes gebleken dat de eerstvolgende Klusdurpe,r dit najaar bij u weer in de bus zal vallen maar ook via de website in kleur digitaal is te lezen.

Ik wil er op wijzen dat een smartfoon of tablet het bestand niet ondersteund.

Misschien kent u het evenement 'The Passion' waar we 'De passie van Kloetinge' baseren.

Nu zal 'de passie van Kloetinge' niet zo grootschalig worden, maar de bedoeling is om hier toch een behoorlijk spektakel neer te zetten, met koren/dansgroepen etc. uit Goes/Kloetinge en omgeving.