Wat leeft in Kloetinge

Heeft u hoogstamfruitbomen staan en wilt u weten hoe u deze kunt snoeien? Of wilt u graag meer weten over hoogstambomen in het algemeen? Kom dan naar de cursus Hoogstamfruit snoeien op 6, 13 en 17 maart 2018 van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Deze uitgebreide cursus is bedoeld voor beginnende snoeiers die zelf hoogstambomen willen leren snoeien. Ook mensen zonder eigen (hoogstam)fruitbomen zijn welkom.

Zwerfvuil op bepaalde plaatsen in het Wesseloopark loopt de laatste tijd bijna uit de hand. Het komt niet alleen door de sport activiteiten maar vaak van mensen die 'snachts met de auto komen en gaan.

  • De gemeente Goes organiseert in februari en maart tien inloopbijeenkomsten over de invoering van Diftar, het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat op 1 januari 2019 van start gaat. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen belangstellenden informatie over wat er gaat veranderen, kunnen er vragen gesteld worden over de nut en noodzaak van afval scheiden en is er gelegenheid om mee te denken over de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons.