Wat leeft in Kloetinge

De gemeente Goes organiseert in februari en maart tien inloopbijeenkomsten over de invoering van Diftar, het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat op 1 januari 2019 van start gaat.
Tijdens deze bijeenkomsten krijgen belangstellenden informatie over wat er gaat veranderen, kunnen er vragen gesteld worden over de nut en noodzaak van afval scheiden en vragen we inwoners om mee te denken over de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons in hun eigen wijk.

Ingezonden door Harmen van der Werf

De gemeente Goes houdt woensdag 17 januari van 19.00 tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst in het Kloetingse verenigingsgebouw Amicitia over de ingrijpende reconstructie van het drukke kruispunt Patijnweg-Buys Ballotstraat-Lewestraat in Kloetinge.
Het is zonder meer goed dat deze kruising wordt aangepakt, maar er zit wel een flinke adder onder het gras. De gemeente Goes kiest ervoor prioriteit te geven aan het doorgaand verkeer over de Patijnweg. De reconstructie is er vooral op gericht de doorstroming van het verkeer tussen Goes en de afslag 's-Gravenpolder-Kapelle-Kloetinge van Rijksweg A58 te bevorderen.

De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt tweemaal per jaar, mei en oktober. Het wordt huis aan huis bezorgd. Oplage 1.400 Kopij/Advertenties richten aan de redactie.