Wat leeft in Kloetinge

Om financieel gezond te blijven, moet de gemeente Goes de komende jaren minimaal drie miljoen bezuinigen. Omdat de bezuinigingen ook u kunnen raken, willen we u graag betrekken bij dit proces. We vragen u daarom om uw mening te geven. Dit artikel is geplaatst in overleg met de gemeente Goes.

Eerder dit jaar hebben we inwoners en ondernemers al gevraagd om met ons mee te denken over de voorgenomen bezuinigingen. Uit deze enquête bleek dat de gemeenschap een aantal taken op zich wil nemen. De mensen die de enquête invulden, gaven ook aan dat andere taken zonder meer een verantwoordelijkheid van de gemeente zouden moeten blijven.

In deze tweede enquête leggen we u concret(er)e stellingen voor. Deze zijn onder meer gebaseerd op de uitkomsten van de reacties op de vorige vragenlijst. Uw beantwoording helpt het college om de gemeenteraad te adviseren over de bezuinigingen. De stellingen in deze vragenlijst zijn concrete voorbeelden waarop bezuinigd kan worden, het zijn nog geen voorgenomen bezuinigingen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 4 minuten. Nadat de enquête is gesloten en alle gegevens zijn verwerkt ontvangt u een e-mail met de uitkomsten van de enquête. Op 10 november maakt het gemeentebestuur de uiteindelijke keuzes tijdens de Begrotingsraad.

Klik op "hier" om de enquête te starten.

Buurtbus vanaf Kattendijke! via Goes Oost en Kloetinge naar station NS Goes

Vanaf december rijdt er een Buurtbus tussen het NS-Station Goes en Kattendijke. De route gaat via het centrum door Goes-Oost en Kloetinge. Er zijn nog een aantal vrijwilligers nodig die 't leuk vinden om op deze buurtbus te rijden. Interesse? Neem contact op met Kees van den Pol van Buurtbusvereniging Zuid Beveland via 06-19802532. Ga naar www.buurtbuszuidbeveland.nl Lees meer om de route van de bus te bekijken.

Door: Leonard van Iwaarden.
Dit jaar 'slechts' 65 kinderen, maar daardoor zeker niet minder leuk. Vrijwilligers en ouders hebben hun steentje weer bijgedragen en ook het jongerenteam heeft zeker bijgedragen aan het goede verloop van de week.

MFA plan Gemeente Goes
De Gemeente Goes heeft het plan een MFA in Kloetinge te bouwen.
Op deze website wordt informatie gegeven over het effect dat dit heeft op de direct belanghebbenden.
Zie de website ontworpen door een klein committee van omwonenden. Klik om naar de website te gaan.