Wat leeft in Kloetinge

KLOETINGE - Hoe moet het verder met Koningsdag in Kloetinge?  Is ook het bestuurvan de VDK van mening dat de belangstelling afneemt. Niet alleen voor de vrijmarkt en de zeskamp, maar ook voor de andere activiteiten die op touw waren gezet. Daar komt bij dat de feestelijke dag op dit moment door een kleine groep vrijwilligers wordt georganiseerd.

U kunt zich hier aanmelden voor een gewijzigde nieuwsbrief

Uw inbox zal de laatste tijd wel vollopen met meldingen omtrent de AVG. 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht geworden.  
Wij bewaren alleen uw email-adres en eventueel naam-, adresgegevens en telefoonnummer om u middels onze nieuwsbrief te informeren over onze optredens.
Verder sturen wij de nieuwsbrief via onze email client: LAPOSTA, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.
Bij dezen maken wij u erop attent in het kader van de AVG dat u te allen tijde uw adres kunt inzien, wijzigen of afmelden.
Dat kan via de link in het onderstaande kader. 

Gemeente Goes wil een digitaal bewonersplatform voor wijken en dorpen ontwikkelen. Hierop moeten bewoners alle voor hun belangrijke informatie kunnen vinden en zelf delen....

De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt tweemaal per jaar, mei en oktober. Het wordt huis aan huis bezorgd. Oplage 1.400 Kopij/Advertenties richten aan de redactie.