Gratis Nieuwjaarsconcert.

Het Zeeuws Vocaal Ensemble wil u graag persoonlijk bedanken voor uw bezoek aan (één van) onze concerten in het afgelopen jaar. Dit doen we door middel van het organiseren van een gratis Nieuwjaarsoncert, waarin we u op muzikale wijze onze beste wensen voor 2018 willen overbrengen. •Wat? Gratis Nieuwjaarsconcert
•Waar? Geerteskerk, Kloetinge
•Wanneer? Zaterdag 20 januari om 15:30 uur
Tijdens het Nieuwjaarsconcert blikken we vooruit op onze uitvoering van de Hohe Messe. We zullen enkele werken ten gehore brengen, die Bach heeft “hergebruikt” in de Hohe Messe. Onze dirigent, Patrick van der Linden, zal één en ander toelichten.

Ook de kinderen zullen actief worden betrokken bij dit concert en samen met de dirigent en het orkest iets instuderen.
 
We sluiten dit feestelijke concert af met een moment van ontmoeting met een gratis hapje en een drankje.

Graag tot ziens op zaterdag 20 januari!

 

Kloetinge: van parochie tot gemeente rond de Geerteskerk.
In verband met de herdenking “500 jaar Protestant” is er in de Kloetingse Geerteskerk een expositie over “voor en na de Reformatie”. De zogenaamde beeldenstorm is blijkbaar” zachtaardig” omgegaan met het kerkgebouw. Opmerkelijk zijn er nog een aantal sporen van de Rooms Katholieke eredienst te vinden zoals gewijde altaarstenen, apostelbeelden, een sacrament nis, misbel en een wijwaterbakje bij de ingang.  Boven het voormalige altaar in het koor is in de nok van het dak een unieke afbeelding te zien van het Lam Gods.

De laatste pastoor stond rond 1580 in zijn parochie; na de komst van de watergeuzen en ontzetting van Goes kwam de eerste predikant Damman in 1584. In die periode kwam de nadruk te liggen op de eenvoudige eredienst waarin alleen het Woord centraal stond.

Wilt u met meerdere mensen, als groep bijv. met een reünie, de kerk bezoeken, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met dhr. G. Kingma
Tel.nr. 0113- 215 672.

 

Andere activiteiten

 

  1. Elke eerste maandag van de maand van 10:00 tot 11:00 uur ontmoeting in het Geerteshuis. Iedereen is van harte welkom.