Algemeen

Schouwpunten opnemen volgens uitgereikt schouwmateriaal, wisselend per ronde: even, oneven, 1e helft, 2e helft enz.
Indien vermeld, het afgesproken thema meenemen in de schouw.Het schouwmateriaal wordt verstrekt door de afdelingssecretaresse.

  • De wijkopzichter stelt een praktische schouwvolgorde op m.b.v. de schouwkaartjes.
  • De wijkopzichter noteert en levert na de schouw het ingevulde opnameformulier in bij de afdelingssecretaresse.
  • De waarderingen pas noteren nadat consensus over de schouwonderdelen is bereikt.
  • Alles beneden het gewenste ambitieniveau ook noteren als opmerking. Dit voor opname in het meldingenmanagementsysteem SIM.
  • De wijkopzichter is het aanspreekpunt voor bewoners, wijkverenigingen, belangenverenigingen e.d.
  • De wijkopzichter koppelt indien nodig meldingen, vragen, wensen en opmerkingen door naar de andere afdelingen zoals Omgeving & Economie, Vergunningverlening en Handhaving e.d.
  • Iedere schouwronde wordt geëvalueerd in het werkoverleg van de afdeling Openbare Ruimte.
Lees meer...

Stichting Landschapsbeheer Zeeland zoekt vrijwilligers die willen helpen bij het controleren van landschappelijke beplantingen op bacterie-infecties. Het gaat voornamelijk om heggen met veel meidoorns op Zuid-Beveland.

 Bacterievuur
Oogt het Zuid-Bevelandse heggenlandschap ooit aantrekkelijker, lieflijker en zoeter geurend dan wanneer in mei de meidoorns in volle pracht staan te bloeien? Zoals wel vaker, in elk zoet sprookje, doemt ook hier een dreigend gevaar op. De bedreiging van deze heggen is de gevreesde ‘bacterievuur’. Dit is een besmettelijke ziekte die begin zestiger jaren voor het eerst van zich deed spreken en sindsdien met enige regelmaat terug komt. Dat kan rampzalig zijn voor kwekers, telers, maar ook voor natuur en landschap.

Lees meer...

De kracht van het persoonlijke verhaal

Tekst uitgesproken op 4 mei door wethouder Alssema voorafgaand aan de stille tocht en kranslegging te Kloetinge

De musical Soldaat van Oranje, wie is er niet geweest of heeft er niet van gehoord? Al langer in het theater dan de oorlog in Nederland duurde. Het dagboek van Anne Frank, nog steeds een van de meest gelezen boeken ter wereld. Of wat dacht u van de verhalen in Oorlogswinter van Jan Terlouw?

 Het is geen wonder dat deze persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië zo populair zijn. Ze ontroeren omdat ze over de kern van het leven gaan. Over moed en opoffering. Maar ook over de duistere kanten van de mens. Over de dood en over diep gevoelde ellende, pijn, angst, onmacht en vernedering. Over verraad, leugens en lafheid.

 Persoonlijke verhalen over de geknakte levens van militairen van 19, 20, 21 jaar. Die nooit ouder zijn geworden. Die nooit de kans kregen hun eigen baby vast te houden of hun ouders te begraven. En over de miljoenen die zijn vermoord en niet eens een graf hebben.

Persoonlijke verhalen over de oorlog, elke oorlog, zijn nooit zomaar verhalen, ze staan niet op zichzelf. Er hangt de schaduw overheen van de wereldgeschiedenis.

 Ook vandaag de dag hebben we te maken met wrede groepen die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord. Op dit moment zijn er zestig miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog. Van hen is meer dan de helft onder de achttien jaar. Het aantal mensen op de vlucht is sinds de Tweede Wereldoorlog voor het eerst weer boven de vijftig miljoen.

Lees meer...

 In het laantje bij de kerk staat de wereldwinkel,kika en indigo en bij goed weer kan je buiten je fiets/wandelwagen /traktor komen versieren Natuurlijk zijn er leuke prijsjes voor de leukste.
Prijsuitreiking gelijk na de optocht!

 Ook het open podium heeft  mooie aanmeldingen!
Prachtige zang, piano en orgelspel en een bijzonder talent op harp en een klarinet die klezmer muziek gaat spelen!|
Een divers programma!

Lees meer...