Doelstelling: Het doel van de 'de Aanpak Per Kern' is om de kennis en bewustwording onder ouders en jongeren van de risico’s van alcoholgebruik te vergroten en uiteindelijk het alcoholgebruik terug te dringen.

Omschrijving: Het organiseren van activiteiten op het gebied de preventie van jeugd en alcohol door mensen uit de eigen kern waaraan zoveel mogelijk lokale actoren deelnemen. Door gezamenlijk bijvoorbeeld een maand lang het thema jeugd en alcohol te agenderen kan een groot bereik gecreëerd worden onder jongeren en ouders.

Doelgroep: Ouders en jongeren in de kern/regio waar de activiteiten georganiseerd worden.

Lees meer...

Onlangs is er een oproep aan alle bewoners van Riethoek gedaan om mee te denken over een ontwerp voor de SocialSofa die aan de nieuwe wijk wordt geschonken. Tijdens de hobbybeurs op monumentendag hebben zich ook mensen aangemeld die niet in Riethoek wonen.

Lees meer...

Over Social Sofa
De SocialSofa is een betonnen buurtbank met telkens een unieke mozaïekenafbeelding. SocialSofa wordt door buurt en dorpsbewoners collega;s, vriendenclubs,scholen, instituten of zomaar door passanten bij hen in de buurt gemastiekt. Het mozaïeken van een SocialSofa is een bezigheid bij uitstek om samen te doen. Samen in de schuur van boerderij Weltevreden onder een praatje en een bakje koffie iets moois creëren.

Lees meer...