Omdat er meer auto's per woning zijn roept dit bij veel mensen irritatie op, er komen klachten bij ons binnen (VDK) dat mensen soms 2 straten verder moeten parkeren om dat de parkeerplaats voor hun deur bezet is. Vooral voor de bewoners van de Gerard Revelaan is dit een groot probleem. Het schuin parkeren was juist indertijd verboden door de gemeente, maar werd door veel bewoners op deze manier toegepast om meer auto's kwijt te kunnen. Wel zijn in die tijd op de locatie (Boudewijn Buchlaan) waar nu huizen staan, stelconplaten neergelegd om het probleem enigszins te verzachten. Doordat er meerdere auto’s per woning zijn, wordt dit als een groot probleem ervaren. Ook in andere straten die verstoken zijn van een garage of oprit is het vaak lastig om een plekje voor de auto te vinden.

Lees meer...

Schuurverkoop en rommelroutes doen steeds vaker zijn intrede in wijken en dorpen.
Veel mensen komen daar op af.
Van een van onze bewoners kregen wij het onderstaande bericht.
Mocht u interesse hebben maakt dit ken baar aan het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge .

Lees meer...

Gillian de Visser, wijkagent van Kloetinge, is 2e geworden tijdens het NK  wielrennen. Door politie, brandweer en Kon. Mareschaussee.
Namens alle bewoners is dit een felicitatie waard. Een berichtje op deze website is dan ook op zijn plaats.. Op de foto staat Gillian links.

Lees meer...