Schuurverkoop en rommelroutes doen steeds vaker zijn intrede in wijken en dorpen.
Veel mensen komen daar op af.
Van een van onze bewoners kregen wij het onderstaande bericht.
Mocht u interesse hebben maakt dit ken baar aan het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge .

Lees meer...

Gillian de Visser, wijkagent van Kloetinge, is 2e geworden tijdens het NK  wielrennen. Door politie, brandweer en Kon. Mareschaussee.
Namens alle bewoners is dit een felicitatie waard. Een berichtje op deze website is dan ook op zijn plaats.. Op de foto staat Gillian links.

Lees meer...

Op dit moment onderzoeken wij samen met DigiSteun of er in Kloetinge belangstelling is voor een  Digitaal Café- inloop- en adviespunt in het Dorp.
Dit willen wij voor de bewoners realiseren met medewerking en ondersteuning van DigiSteun. Op dit moment onderzoeken wij of er bij de bewoners voldoende belangstelling voor is, zo ja dan willen wij na de zomervakantie in samenwerking met DigiSteun een Digimarkt organiseren.

Wat willen wij hier mee bereiken. (citaat uit de website van DigiSteun)
De wereld om ons heen wordt steeds digitaler en verandert snel. Dit biedt vele kansen maar nog niet iedereen kan deze ten volle benutten. 
Stichting DigiSteun werkt aan concrete lokale oplossingen. Oplossingen gericht op digitale zelfredzaamheid, zodat specifieke doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen (blijven) participeren in de huidige maatschappij.

Lees meer...