Jaarlijks worden 15.000 personen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand (in de volksmond hartstilstand). Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren, thuis op het werk of tijdens sporten.
Bij deze gebeurtenis is snel handelen van levensbelang, de eerste 6 minuten zijn cruciaal.
Hartveilig wonen zet vrijwilligers in als burgerhulpverleners om mensenlevens te redden. Deze hulpverleners kunnen binnen de cruciale 6 minuten ter plekke zijn om te helpen bij een reanimatie in hun dorp, wijk of straat.

Lees meer...

Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Lees meer...