Ingezonden door Harmen van der Werf

De gemeente Goes houdt woensdag 17 januari van 19.00 tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst in het Kloetingse verenigingsgebouw Amicitia over de ingrijpende reconstructie van het drukke kruispunt Patijnweg-Buys Ballotstraat-Lewestraat in Kloetinge.
Het is zonder meer goed dat deze kruising wordt aangepakt, maar er zit wel een flinke adder onder het gras. De gemeente Goes kiest ervoor prioriteit te geven aan het doorgaand verkeer over de Patijnweg. De reconstructie is er vooral op gericht de doorstroming van het verkeer tussen Goes en de afslag 's-Gravenpolder-Kapelle-Kloetinge van Rijksweg A58 te bevorderen.

Chaos in de Lewestraat

De bereikbaarheid van het dorp Kloetinge wordt daaraan ondergeschikt gemaakt door van de huidige twee rijbanen op de Lewestraat, Kloetinge uit, een rijbaan te maken. Het is in de huidige situatie met twee rijbanen - een voor rechtdoor rijdend en linksaf afslaand verkeer en de ander voor rechtsaf slaand verkeer - ter plaatse zeker in de ochtendspits al vaak een chaos.
Dat zal door slechts één rijbaan te maken voor rechtdoor rijdend, linksaf en rechtsaf slaand verkeer uit de Lewestraat alleen maar aanzienlijk verergeren. Met alle gevolgen vandien. Een nog grotere verkeersopstopping in de Lewestraat en nog meer sluipverkeer door het oude Kloetinge, met name via de Schimmelpenninckstraat en de Zomerweg.
Tijdens een eerdere informatieavond in het gemeentehuis van Goes heb ik aanwezige verkeersambtenaren daarop gewezen. Zij reageerden nauwelijks en waren duidelijk van mening dat hun ontwerp het beste is. Zij hebben tenslotte verstand van verkeer. Op de vraag 'is er nog een mogelijkheid tot inspraak' volgden verbaasde blikken.

Inspaak, ho maar

In De Bevelandse Bode is een tijd geleden in de rubriek van de gemeente Goes in kleine lettertjes een voorgenomen verkeersbesluit voor de reconstructie van genoemde kruising gepubliceerd, met een inspraaktermijn van zes weken. De officiële mededeling was - zoals gebruikelijk - zeer kort gehouden, zonder de impact ervan nader aan te duiden. Inmiddels zal dit verkeersbesluit onherroepelijk zijn en mag de Kloetinge goegemeente op een informatieavond kennis nemen van wat er staat te gebeuren.
Het had de gemeente Goes gesierd een officiële inspraakbijeenkomst over dit ingrijpende project te houden, waarop iedereen zijn (opbouwende) reactie had kunnen geven.
Kan alsnog, ook al is het de bedoeling al snel met de reconstructie te beginnen, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Hou Kloetinge bereikbaar

Mocht het beoogde plan toch worden uitgevoerd, dan is de gemeente Goes naar mijn oordeel verplicht de verkeersontwikkeling in Kloetinge, met name op de straks ongetwijfeld nog drukker wordende kruising Kapelseweg-Patijnweg-Oostmolenweg (waar al vaak aanrijdingen plaatsvinden, zie bijgevoegd artikel) en in de Lewestraat, Schimmelpenninckstraat en Zomerweg, op de voet te volgen, waarop desnoods maatregelen moeten getroffen om Kloetinge leefbaar en bereikbaar te houden.

Bijgevoegd artikel:

Zie PZC