Aanmeldingsformulier

Nieuwsbrief 

Sinds 25 mei is de privacy wetgeving van kracht, ook de VDK heeft hier mee te maken. 
Wij doen er alles aan uw om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
wij verzoeken u op de link onder aan de nieuwsbrief te klikken op
gegevens inzien en wijzigen te klikken en de lijst compleet in te vullen..
- e-mailadres
- voornaam
- achternaam
- adres en huisnummers
- plaats en postcode
-  telefoonnummer
- lid van de VDK*
- geen lid van de VDK*

Nog geen lid?
Dat bent u al voor 7,50 euro per jaar.

Wat is ons doel:

  1. In standhouden van een goed leefklimaat
  2. Het signaleren en aanhangig maken van goede contacten bij bevoegde instanties die het leefklimaat in Kloetinge Riethoek en Oostmolenpak kunnen verbeteren
  3. Het in stand houden en bevorderen van goede contacten

Communicatie met de bewoners doormiddel van 2x jaarlijks gratis bezorgen van ons dorpsblad De Klusdurper en het verstrekken van onze Nieuwsbrief.

U kunt zich aanmelden als lid via ons Ik wil lid worden