De eerstvolgende bijeenkomst van de Kunstkring Kloetinge vindt plaats op dinsdag 9 oktober a.s. in Amicitia om 20.00 uur.Spreekster is mevrouw E. van Heuven over ‘Nassau en Oranje in gebrandschilderd glas’.

 Kunsthistorica Emerentia (Renny) van Heuven-van Nes, oud-conservator Paleis Het Loo Nationaal Museum, stelde als bestuurslid van de Stichting Je Maintiendrai Nassau, het boek ‘Nassau en Oranje in gebrandschilderd glas’ samen, dat in september 2015 in de Oude Kerk te Delft werd gepresenteerd en in de pers bijzonder goed werd ontvangen. Zij traceerde  zo’n 130 ramen door heel Nederland  en een enkele daarbuiten, die gerelateerd zijn aan het Huis Oranje-Nassau. Het oudste raam dateert uit 1503 en bevindt zich in de Kathedraal in Antwerpen, terwijl het jongste raam uit 2005 is en werd vervaardigd ter gelegenheid van het Zilveren Regeringsjubileum van koningin Beatrix. Dit is te bewonderen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Een periode dus van precies vijf eeuwen, waarin de beste ontwerpers en glazeniers deze bijzondere kunstwerken maakten. Aanleidingen waren belangrijke gebeurtenissen als inhuldigingen, regeringsjubilea, eeuwfeesten, huwelijke en geboortes. Aanvankelijk waren de Nassaus, later Oranje-Nassaus, meestal de schenkers, dit om het belang van de familie te benadrukken. Nadat Nederland in 1815 een koninkrijk was geworden met de Oranjes als soeverein, werden de opdrachtgevers vooral kerken, instellingen, particulieren, of was een raam een nationaal geschenk.

Deze bijeenkomst van de Kunstkring Kloetinge is toegankelijk voor iedereen. De toegangsprijs is 5 euro per persoon. Gelieve het bedrag p.p. contant in de dan gereedstaande doos te doen.

Inlichtingen: F. Lankester, tel. 226144

 


Evenementen

Foto Kloetinge

natuur_4.jpg

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl