Biodiversiteit is nodig voor bijen en de gemeente Borsele is een bijvriendelijke gemeente. Mede daarom is wethouder Witkamaanwezig bij de onthulling van een bijenhotel op het schoolplein van de Schakel.

Voor het bijenhotel is een geschikte plek gevonden iets verderop in de buurt van de school. Het is een mooie manier om kinderen van dichtbij te laten kijken hoe bijen een steuntje in de rug kunnen krijgen. Wilde bijen hebben het zwaar en kunnen wel wat hulp gebruiken bij het vinden van nestelplekken. Ze zorgen voor ons voedsel door hun actieve rol bij de bestuiving. Ze zorgen voor de peren in je fruitstroop en voor de aardbeien op je boterham. Veel wilde bijen leven solitair en zijn er in alle soortenen maten. SLZ organiseert het plaatsen van het bijenhotel en het MEC de Bevelanden verzorgt op de school een gastles. Zo willen we samen met de Gemeente Borsele meer zicht bieden op de rol die bijen spelen bij ons voedsel en wat bijen nodig hebben aan voedsel en nestelplekken. 

Schoolkinderen helpen mee

De bijen krijgen op een geschikte plek een eigen nestgelegenheid in de vorm van een bijenhotel. SLZ laat de kinderen zo praktisch zien hoe een bijenplek kan worden ingericht. Een bijenhotel is een educatief en mooi voorbeeld van een plek waar solitaire bovengronds- nestelende bijtjes nestelen. Er valt veel over te vertellen en aan te ontdekken. Stichting Landschapsbeheer Zeeland helpt bij inrichting van bijenplekken vanuit kennis van de omgeving en van de wensen van bijen ten aanzien van hun leefomgeving.  

Op meer plaatsen een bijenhotel

Stichting Landschapsbeheer Zeeland zet zich in om op meerdere scholen in de Bevelanden een bijenhotel te plaatsen. Zo vormen we een Wilde Bijenlinie samen met het IVN en HZL. Een goede manier om kinderen in de praktijk en via een gastles kennis te laten maken met de wilde bijen, die bij hen in de buurt leven.   

Samen werken

Het onthullen van het bijenhotel vindt plaats op het schoolplein.Ouders die dat willen kunnen mee kijken. De school, de gemeente Borsele en MEC de Bevelanden werken samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland om kinderen meer te leren over wilde bijen en om een bijvriendelijke gemeente te krijgen.

Een bijenhotel

Wilde bijen zoeken een plek om te nestelen in de buurt van bloeiende planten en waar de omgeving goed beheerd wordt. Zo’n kansrijke plek voor wilde bijen maakt dat de bijtjes kunnen snoepen van nectar en stuifmeel. Bijen houden van warme, zon beschenen plaatsen, om te nestelen.

Nederland Zoemt?
In de Bijenlinie werkt SLZ samen met het IVN en HZL en Nederland Zoemt. Nederland zoemt is een samenwerking tussen LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu omdat de wilde bij ruimte nodig heeft om te nestelen en voedsel zoekt. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij de Nationale Postcode Loterij. Zie voor meer informatie: www.landschapsbeheerzeeland.nl 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is een professionele organisatie die zich sinds 1982 richt op het beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap op terreinen van derden. Hiervoor werkt SLZ met veel vrijwilligers en bewonersparticipanten. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft een CBF Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). www.landschapsbeheerzeeland.nl

 


Evenementen

Foto Kloetinge

15-04-08-7.jpg

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl