We willen uw mening graag polsen vóórdat eventuele maatregelen worden voorgelegd aan het college en uiteindelijk de gemeenteraad. Uw mening nemen we mee in het uiteindelijke advies over eventueel te nemen maatregelen.

We nodigen u daarom graag uit voor een:

Informatiebijeenkomst op woensdag 22 mei om 19.00 uur in de raadszaal van het Stadskantoor aan de M.A. De Ruijterlaan 2.

Door een organisatorisch foutje is de uitnodiging helaas veel later verzonden dan gepland, waardoor de omwonenden pas op zaterdag 18 mei de brief hebben ontvangen. Onze excuses voor het ongemak.

We zijn al enige tijd in gesprek met de inwoners en gebruikers van Goes Zuid, met als doel de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Inmiddels zijn er oplossingsrichtingen in beeld. Vanwege de samenhang van het verkeerssysteem tussen Goes-Zuid en de omliggende straten, willen we de inwoners van de omliggende straten ook graag uitnodigen voor een bijeenkomst om van gedachten te wisselen over deze mogelijke oplossingsrichtingen.


Evenementen

Foto Kloetinge

natuur_2.jpg

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl