De PD ondergrondse container geeft voor direct omwonenden overlast. De gemeente heeft toegezegd haar uiterste best te doen deze overlast te beperken. Daarnaast, kunt u als gebruiker meewerken om het woonplezier van direct omwonenden niet te .verstoren. 

De maatregelen die de gemeente gaat nemen zijn als volgt. Onderzoek naar  mogelijkheden voor geluiddempers en er zal een sticker op de container worden geplakt met gebruiksregels. Ook vraagt de gemeente als gebruiker van de container, uw medewerking, onder het mom   

Denk aan de buren !!!

 Graag willen wij aan u vragen mee te werken om het woonplezier van de bewoners in de buurt van de PDcontainer aangenamer te maken door onderstaande gebruiksgegevens Im acht te nemen.

 1. De klep met beleid te openen en te sluiten;
 2. 1 zak per keer storten van maximaal 50L;
 3. Om geluidsoverlast te voorkomen, vragen we u om alleen overdag, van 8.00 tot 20.00 uur, gebruik te maken van de PDcontainer. 
 4. Onder geen enkele omstandigheid zakken naast de container te plaatsen i.v.m ongedierte en kans op zwerfvuil.

Bedenk dat de bewoners, net als u geen overlast willen hebben. Wanneer u bovenstaande regels in acht neemt, zullen zij, u daar dankbaar voor zijn.

 


Evenementen

Foto Kloetinge

natuur_2.jpg

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

 1. Kloetinge 
 2. Oostmolenpark
 3. Riethoek
 4. Ravensteinlaan
 5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

 1. Kloetinge 
 2. Oostmolenpark
 3. Riethoek
 4. Ravensteinlaan
 5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl