Vanmiddag verhuisd kloetinge.goesweb naar Wij zijn Goes

 Wethouder van der Reest zal tijdens een bijeenkomst vanmiddag op het stadskantoor, om 14.30 uur de website https://www.wijzijngoes online zetten.  Web beheerders van wijken en dorpen zullen hierbij aanwezig zijn.