Kloetingsevlag via internet te bestellen

De gemeentevlag is een niet-officiele afleiding van het gemeentewapen, dat door de Hoge Raad van Adel in 1817 voor alle gemeenten in Nederland werd vastgesteld. Aanvankelijk hadden de gemeenten dus vrijwel nooit een eigen vlag. In de loop van de 20ste eeuw ontstond bij veel gemeenten de behoefte aan een eigen gemeentevlagg; soms werd die nieuw ontworpen, en soms volstond men met het oude gemeentewapen op de vlag. 

 De gemeenteraad van Kloetinge stelde op 13 juni 1962 de vlag vast, identiek aan het gemeentewapen: Vierkant, geel met drie blauwe leliën, geplaatst 2 en 1. Kenner van gemeentewapens en vlaggen meldt in zijn beschrijving dat de lelies op de vlag op een ongebruikelijke wijze zijn geplaatst. Blijkbaar was op een vlag een plaatsing 1 en 2 meer algemeen.

Gemeentevlaggen hebben meestal een verhouding van 3:2, lengte: hoogte. Uit: K.L. Sierksma. Nederlands vlaggenboek. Utrecht/Antwerpen 1962.


Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl