In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen.

Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn.
Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig
Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen in de tuin vliegen. Voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, instructievideo en een uitgebreid bijengidsje ontwikkeld. Al deze materialen zijn te vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 21 en 22 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen.
Jaarlijks terugkerend onderzoek
Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek uitgevoerd door burgers, zodat wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen op verschillende plekken in Nederland. Behalve in kaart brengen hoe het gesteld is met bijen, wil Nederland Zoemt er met de Nationale Bijentelling voor zorgen dat meer Nederlanders in actie komen voor de wilde bij. Dit kan al door een bijenhotel te plaatsen, bijvriendelijk beheer te doen of meer inheemse bijvriendelijke struiken of bloemen te planten in de tuin of op het balkon.
Wat is Nederland Zoemt?
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.
Bijenlinies in Zeeland
Stichting Landschapsbeheer Zeeland doet in Zeeland mee aan dit project voor de wilde bijen. Ze werken daarbij samen met diverse samenwerkingspartners waaronder Het Zeeuwse Landschap en het IVN. Hierbij worden op diverse plekken in Zeeland bijenlinies aangelegd. De wilde bij heeft het moeilijk en heeft meer plekken nodig waar ze voedsel en nestelgelegenheid kunnen vinden. Wie belangstelling heeft om bijenplekken mogelijk te maken, kan contact opnemen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Sylvia Tuinder: 0113-23 09 36.

Lezing over solitaire bijen
Op donderdag19 april is er een lezing in Oostkapelle speciaal over solitaire bijen, georganiseerd door het IVN. Wilt u meer weten over wilde bijen, dan kunt u zich voor deze lezing aanmelden bij het IVN. (website: www.ivn.nl/provincie/zeeland/activiteiten/lezing-solitaire-bijen-en-insectenbiodiversiteit).

Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Stichting Landschapsbeheer Zeeland is een professionele organisatie die zich sinds 1982 richt op het beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap op terreinen van derden. Hiervoor werkt SLZ met veel vrijwilligers en bewonersparticipanten. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft een CBF Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). www.landschapsbeheerzeeland.n