(bron PZC  13 februari 2006 )

door Frank Balkenende

KATTENDIJKE - "Stil hier hè." Weidevogelbeschermer Bram Janse geniet als hij in zijn 'koninkrijkje' - De Deesche Watergang tussen Kattendijke en Goes - vogels telt.

Het is een smal moeras, waarbij de aangrenzende akkers van levensbelang zijn, willen grutto, kluut, leeuwerik en graspieper er broeden.

Een verkeersplan van de gemeente Goes (het waterschap voert het uit) dreigt echter de rust van deze bedreigde weidevogels te verstoren. Het idee is auto- en fietsverkeer op de Kattendijksedijk te scheiden. Fietsers blijven op het autovrij gemaakte westelijke deel van de dijk, autoverkeer wordt er halverwege vanaf gehaald en naar de toekomstig verbindingsweg bij de wijk Mannee geleid. Daarvoor moeten het fietspaadje Schellemoerswegeling en de niet veel bredere Bredeweg worden opgetuigd tot een interlokale weg.

Nou rijden er al auto's over de Kattendijksedijk, dus waarom zouden die vogels opkijken van een paar auto's die straks via de Schellemoerswegeling en Bredeweg naar Goes tuffen. Dat is echter te simpel gedacht, vindt de vogelbeschermer van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

"De Deesche Watergang en de omliggende landbouwgronden zijn van belang voor broedende weidevogels. Die wensen rust en houden dus niet van auto's. Soorten als de kluut, de grutto en de leeuwerik broeden op landbouwgronden, bij voorkeur waar lage gewassen zoals suikerbieten staan. Zo houden ze roofvogels en zilvermeeuwen in de smiezen. Akkers waar weidevogels in alle stilte kunnen broeden, worden steeds schaarser. Daarom ben ik ook tegen het verkeersplan van de gemeente. Je gaat toch niet hét broedgebied voor weidevogels op Zuid-Beveland op deze manier verstoren?" Janse telt al twaalf jaar vogels in het moerassige gebied. Verderop richting Goes broedt geen enkele weidevogel. "Waarom? Omdat er veel verkeer op de Manneeweg zit. Als de gemeente dit idee doorzet, dreigt hetzelfde bij de Deesche Watergang te gebeuren."

Net als de Zeeuwse Milieu Federatie en Staatsbosbeheer adviseert de weidevogelbeschermer de gemeente opnieuw met de Goese Golf te onderhandelen over het doortrekken van het fietspad aan de noordzijde van de dijk. De Goese Golf is daar nu op tegen.

En anders, zegt Janse, halen ze toch de fietsers van de dijk. "Lijkt me ook een stuk goedkoper."