De gemeente Goes organiseert in totaal elf inloopbijeenkomsten over de invoering van Diftar, het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat op 1 januari 2019 van start gaat. Per 1 juli gaat de gemeente alvast ‘proefdraaien’, vanaf 1 januari 2019 wordt het betalingssysteem definitief ingevoerd.

Tijdens de  inloopbijeenkomsten krijgen belangstellenden informatie over wat er gaat veranderen, kunnen er vragen gesteld worden over de nut en noodzaak van afval scheiden en is er gelegenheid om mee te denken over de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons.

U bent van harte welkom om binnen te lopen op de speciale avond voor Kloetinge, Oostmolenpark en Riethoek op woensdag 7 maart tussen 19.00 en 20.00 uur in Het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloeting

De gemeente staat daar voor u klaar om uitleg te geven over het nieuwe afvalinzamelingssysteem en uw vragen te beantwoorden. Daarnaast is er gelegenheid om mee te denken over de locatie voor het plaatsen van een extra ondergrondse voorziening voor kunststof en drankenkartons in uw wijk.

Extra voorzieningen
Vooruitlopend op de invoering van Diftar, plaats de gemeente Goes nog dit jaar 20 extra voorzieningen voor kunststof en drankenkartons in de hele gemeente. Hierdoor wordt het voor inwoners gemakkelijker om deze afvalstroom te scheiden. Tijdens de inloopbijeenkomsten bekijken we samen met u wat de beste locaties voor deze voorzieningen zijn.

Meer informatie is te vinden op www.goes.nl/afval.