Vervolgstappen inloopbijeenkomsten afvalinzamelingssysteem Diftar
De gemeente Goes heeft in februari en maart inloopbijeenkomsten over de invoering van Diftar, het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat op 1 januari 2019 van start gaat georganiseerd. In totaal organiseerde de gemeente elf bijeenkomsten waarbij alle dorpen en wijken aan de beurt gekomen zijn.

Inloopbijeenkomsten Tijdens de bijeenkomsten konden inwoners vragen stellen over het systeem, het proces en wat de invoering voor hen betekent. Daarnaast was er gelegenheid om mee te denken over de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons in hun eigen dorp of wijk. Vooruitlopend op de invoering van Diftar plaats de gemeente Goes namelijk 20 extra ondergrondse containers voor kunststof en drankenkartons in de hele gemeente. Aan de hand van kaartmateriaal konden inwoners hun voorkeurslocatie markeren en daar gedetailleerd op in gaan.

Wat zijn de vervolgstappen?  De gemeente gaat volgende maand met de suggesties van de inwoners aan de slag. De aangegeven locaties voor de extra ondergrondse voorzieningen worden getoetst op haalbaarheid; kabels/leidingen, grondonderzoek, toegang vuilnisauto, gebruik minder validen, aanwezigheid bomen etc. Voordat de gemeente een definitieve plek bepaald, bespreken zij de beoogde locaties per dorp/wijk met de dorps- en wijkverenigingen. Hierna worden alle inwoners geïnformeerd over de uiteindelijke plek en hopen zij vervolgens met de werkzaamheden te kunnen starten.

Wat is Diftar ook alweer? Diftar is een manier van afvalinzameling waarbij u een basistarief betaalt, dat lager is dan de huidige afvalstoffenheffing. Daarnaast betaalt u een extra bedrag voor elke keer dat u de container voor het restafval aanbiedt. Bij Diftar betaalt u dus alleen voor datgeen dat u daadwerkelijk vervuild. Inwoners die hun afval goed scheiden, betalen minder voor het legen van de grijze container. Per keer dat u het restafval niet aanbiedt bespaart u € 4. Door goed te scheiden draagt u bij aan een duurzame omgeving én betaalt u minder. Per 1 juli gaat de gemeente alvast 'proefdraaien' met het inzamelingssysteem en vanaf 1 januari 2019 wordt het betalingssysteem definitief ingevoerd. Voor meer informatie over Diftar zie www.goes.nl/afval