De gemeente Goes is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar openbare ruimte.
Voor de verschillende facetten van de openbare ruimte, zoals verharding en riolering worden beheerplannen opgesteld. Ook voor het gemeentelijk groen is dit het geval. Dit jaar stelt de gemeente een Groenbeheerplan op.

Dit is een meerjarenplan waarin beschreven staat hoe het openbaar groen onderhouden en beheerd wordt met de hiervoor beschikbare financiële middelen.
Omdat de gemeente Goes burgers graag wil betrekken bij de uitvoering van beheer en onderhoud van het openbaar groen is het van belang dat bewoners worden betrokken bij de totstandkoming van het Groenbeheerplan. Wij nodigen u daarom van harte uit om met ons mee te denken over de invulling van dit Groenbeheerplan tijdens een:

Meedenkavond op maandag 16 april van 19.15 tot 21.15 uur in de raadszaal van het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2
Tijdens deze avond worden de volgende onderwerpen besproken:
1. Bewoners en participatie
2. Biodiversiteit en ecologie
3. Bomen
4. Klimaatbestendige toekomst
5. Diversiteit gemeentelijk plantsoen
Agenda:
19.15 uur - inloop
19.30 uur - welkomstwoord door wethouder Loes Meeuwisse
19.40 uur - presentatie door Joachim Koutstaal, beleidsmedewerker Groen 19.50 uur - plenair een aantal stellingen bespreken
20.00 uur - pauze
20.10 uur - in groepsverband een aantal vragen beantwoorden
21.00 uur - plenaire afsluiting
21.15 uur - einde
Wat gebeurt er met mijn ideeën?
Het projectteam bespreekt uw ideeën en bekijkt hoe die verwerkt kunnen worden in het definitieve Groenbeheerplan. U krijgt later dit jaar desgewenst het concept Groenbeheerplan digitaal toegestuurd.
Aanmelden
Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen we mogen verwachten, vragen we u om uw komst door te geven per mail of per telefoon. U kunt dit doen door voor vrijdag 13 april een mail te sturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of te bellen naar (0113) 249 850. Zodra we meer aanmeldingen dan verwacht krijgen is het waarschijnlijk dat we een tweede avond organiseren. U wordt hierover uiteraard tijdig geïnformeerd. Bent u verhinderd, dan kunt u uw wensen uiteraard ook doorgeven via bovenstaand mailadres.
We hopen u te ontmoeten op maandag 16 april vanaf 19,15 uur! Hoogachtend,
Loes Meeuwisse, (Wethouder infrastructuur)

 

 

toegestuurd.
Aanmelden
Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen we mogen verwachten, vragen we u om uw komst door te geven per mail of per telefoon. U kunt dit doen door voor vrijdag 13 april een mail te sturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen naar (0113) 249 850. Zodra we meer aanmeldingen dan verwacht krijgen is het waarschijnlijk dat we een tweede avond organiseren. U wordt hierover uiteraard tijdig geïnformeerd. Bent u verhinderd, dan kunt u uw wensen uiteraard ook doorgeven via bovenstaand mailadres.
We hopen u te ontmoeten op maandag 16 april vanaf 19,15 uur! Hoogachtend,
Loes Meeuwisse, (Wethouder infrastructuur)