Naar aanleiding van de verkregen input tijdens de inloopbijeenkomsten over Diftar, zijn wij aan de slag gegaan met de suggesties van inwoners voor het plaatsen van de 20 extra ondergrondse voorzieningen voor PD- (plastic en drankenkartons) afvall

Mocht u wat activiteit zien in uw wijk of dorp, dan is dat omdat de aangegeven locaties momenteel getoetst worden op haalbaarheid; kabels en leidingen, grondonderzoek, toegang vuilnisauto, gebruik minder validen, aanwezigheid bomen etc.

Proefsleuven
Een onderdeel van deze toetsing is het graven van proefsleuven. Door het graven van proefsleuven wordt een extra toets gedaan voor afstemming op de ondergrondse infrastructuur. De ondergrondse infrastructuur is op papier bekend, maar kan in werkelijkheid een ander tracé volgen en/of kleine verschillen vertonen. Op basis van deze informatie word de haalbaarheid van de beoogde locaties bepaald.

Vervolg
Zodra bekend is welke locaties haalbaar zijn worden deze voorgelegd aan de dorps- en wijkverenigingen. Wij organiseren hiervoor nog twee afzonderlijke bijeenkomsten voor de dorp- en wijkbesturen. Na het informeren van alle inwoners over de definitieve locaties hopen wij te starten met de werkzaamheden.

Wat is Diftar ook alweer?
Diftar is een manier van inzamelen waarbij inwoners een basistarief betalen en daarnaast gaan betalen voor het aantal keer dat zij het restafval aanbieden. Bij Diftar betaal je dus alleen voor datgeen dat je daadwerkelijk vervuild. Door goed te scheiden draag je bij aan een duurzame omgeving én betaal je minder. Per 1 juli gaan we alvast 'proefdraaien' met het inzamelingssysteem en vanaf 1 januari 2019 wordt het betalingssysteem definitief ingevoerd.

Zie ook: Vervolgstappen inloopbijeenkomsten afvalinzamelingssysteem Dift