Op 4 mei zal zullen tijdens dodenherdenking in Kloetinge weer  kransen worden gelegd bij het graf van Jean Maurice Dicaire, na de 2 minuten stilte zal de Taptoe woden geblazen. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei komen alle herinneringen samen. Men herdenkt burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Een vast onderdeel van deze herdenking is het spelen van het Taptoesignaal, meestal gespeeld op trompet of signaalhoorn. Rondom dit signaal blijken hardnekkig misverstanden te bestaan en het wordt vaak ten onrechte de Last Post genoemd.Daarom voor de duidelijkheidjean: het (Nederlandse) signaal Taptoe en de (buitenlandse) Last Post zijn verschillende signalen die niet op dezelfde ceremonie uitgevoerd horen te worden!

Het signaal Taptoe, geblazen door Rob Van ‘t Veen van Brassband Exelsior Kloetinge, waarmee in dit geval bedoeld wordt het signaal Taptoe Infanterie, werd al geblazen in de tijd van Prins Maurits (eind 16e eeuw) en is volgens hardnekkige geruchten afgeleid van het commando “doe den tap toe”. Een signaal om aan te geven dat de dag voorbij is. Zo is er natuurlijk ook een signaal om aan te geven dat de dag begint: de Reveille.

In de loop der eeuwen heeft het Taptoesignaal een sterke traditie van ceremoniële waardigheid opgebouwd als begeleider van herdenkingen en begrafenissen. Dit is ook hetzelfde signaal dat aan het eind van de Nationale Taptoe gespeeld wordt.

De verwarring rondom de 2 signalen is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog; de geallieerden brachten de Last Post met de bevrijding mee naar Nederland. Ook Nederlanders die in de Prinses Irene Brigade vochten of hun militaire opleiding in Engeland kregen raakten vertrouwd met de Last Post.

Omdat het militair ceremonieel een onderscheid maakt tussen herdenkingen met een buitenlands karakter en een duidelijk Nederlandse herdenking zoals op 4 mei dient bij de laatste uitsluitend het signaal Taptoe te worden uitgevoerd.

De Last Post wordt alleen op geallieerde herdenkingen gespeeld, en mag op uitdrukkelijk verzoek van een militair die in geallieerd verband heeft gediend worden geblazen.

Overigens bestaan er van het signaal Taptoe Infanterie nog 2 versies die bij bepaald ceremonieel binnen de Koninklijke Marine uitgevoerd worden. In de Oud-Hollandse Taptoe wordt het signaal met legato tekens gespeeld en de Taptoe KM is een verkorte versie.

Een heel ander klinkend signaal Taptoe is van de Bereden Wapens; het signaal Taptoe Cavalerie.

(Ook deze heeft weer een eigen Marine versie).

Aan alle signalen zijn voorschriften en regelgeving verbonden, het gaat te ver om deze hier nader toe te lichten. U weet nu dat op 4 mei en tijdens de Nationale Taptoe het signaal Taptoe Infanterie gespeeld wordt!

door Bart van Tienen

PR commissie Marinierskapel

Geraadpleegde bronnen: 

Marinus Vuijk, oud-hoofd Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

 Website Stichting 4 en 5 mei