U kunt zich hier aanmelden voor een gewijzigde nieuwsbrief

Uw inbox zal de laatste tijd wel vollopen met meldingen omtrent de AVG. 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht geworden.  
Wij bewaren alleen uw email-adres en eventueel naam-, adresgegevens en telefoonnummer om u middels onze nieuwsbrief te informeren over onze optredens.
Verder sturen wij de nieuwsbrief via onze email client: LAPOSTA, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.
Bij dezen maken wij u erop attent in het kader van de AVG dat u te allen tijde uw adres kunt inzien, wijzigen of afmelden.
Dat kan via de link in het onderstaande kader. 

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy:
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van derde:
 • Passende technische en organisatorische Zie voorbeeld nieuwsbriefmaatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden
 • U kunt ook uw  gegevens inzien en wijzigen.
 • Persoonsgegevens van leden en/of begunstigers worden door de VDK te  Kloetinge verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling van de vereniging
  •   Administratieve doeleinden;
  •    Communicatie over de verenigingsactiviteiten
  •    Het uitvoering geven aan verenigingsevenementen.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  •    De ondertekende toestemmingsverklaring:

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de VDK te Kloetinge de volgende persoonsgegevens vragen:
 • Mailadres
 • Voorletters en voornaam;  
 • Achternaam;

Dat kan via de link in het onderstaande kader;
Hier aanmelden voor een aangepaste nieuwsbrief

 zie voorbeeld Nieuwsbrief

Zie voorbeeld