In tegenstelling tot voorgaande jaren vond het traditionele concert in de tuin van het Jachthuis deze keer plaats in de tuin van de Familie Lenshoek aan het Marktveld in Kloetinge.
Dit concert kon als bijzonder worden beschouwd.
Dit jaar verloor Kloetinge twee belangrijke vrouwen voor wie dat concert in het teken stond.

Mevrouw Lenshoek van de Water, Beschermvrouwe van Brassband Excelsior Kloetinge overleed naar een kortstondig ziekbed op 11 april 2018.

Mevrouw van Dijk van ‘t Velde – Rademacher Schorer Ambachtsvrouwe van Kloetinge, overleed op 12 mei 2018

Beide dames vormden de afgelopen twintig, respectievelijk dertig jaar een enorme steun voor de Kloetingse bewoners in bijzonder Brassband Excelsior.

De voorzitter van Exelsior schreef op de website van Exelsior het volgende.  
Sinds 1999 vervulde mevrouw Lenshoek de functie van Beschermvrouwe en zij deed dat op haar heel eigen wijze. Zonder veel uiterlijk vertoon maar altijd vol belangstelling en ruimte biedend voor het orkest. Alle “wilde” ideeën konden wij bij haar verwezenlijken.

Op de Koninginnedagen en Koningsdagen konden we voor het koetshuis ons traditionele concert geven en vaak waren wij te gast in haar prachtige tuin voor het geven van tea concerten op zonnige zondagmiddagen. Verder had zij ook steeds een warme belangstelling voor het wel en wee van de band en was een vaste gaste bij nagenoeg al onze concerten. Mevrouw Van Dijk van ’t Velde, de Ambachtsvrouwe van Kloetinge, is in al die dertig jaren dat ze deze functie vervulde een bron van inspiratie geweest voor Excelsior. Weer of geen weer maar ieder jaar stelde zij haar tuin of schuur beschikbaar om Excelsior te laten concerteren waarbij het hele dorp dan werd uitgenodigd. Zij en haar familie zorgden dan voor alles, inclusief de inwendige mens. Zelf was ze ook actief in het meedenken over het te spelen repertoire en hebben wij haar ook nog eens kunnen verrassen met een muziekstukje van een van haar voorvaders. Ook voor haar was dit concert een podium waar zij met al haar talenten kon excelleren.

Het was voor de brassband een eer om bij de uitvaart van zowel mevrouw Lenshoek als bij die van mevrouw Van Dijk van ’t Velde te kunnen spelen om zo een laatste muzikale groet te brengen. Het doet ons deugd dat zowel de dochters van mevrouw Lenshoek als de nieuwe ambachtsheer van Kloetinge en zijn familie ons hebben verzekerd dat zij Brassband Excelsior blijven steunen en dezelfde mogelijkheden blijven geven.

Om beide dames op eervolle wijze te herdenken is besloten in overleg met beide families een herdenkingsconcert te houden. Dit concert wat op 8 juli heeft plaats gevonden mocht zich verheugen op een talrijk publiek die onder de schaduw van de prachtige bomen die niet alleen verkoeling gaven Excelsior opende het concert met Blaenwern; dit koraal is al jaren een vast onderdeel van het concert bij het Jachthuis. Ook het bekende koraal U zij de Glorie werd op een prachtige ware gedenkwaardige wijze uitgevoerd. Vervolgens was het woord aan Ad Hagestein, die als zich namens de Brassband verontschuldigde dat men van wege het warme weer in het witte overhemd verder gemusiceerd zal worden. Dit uit eerbied voor Mevr. Lenshoek de overhemden niet mooi vond.

Wij kunnen terugdenken aan een prachtig en gedenkwaardig concert waarbij erelid Wim van Boven die aan het begin door de voorzitter van Excelsior welkom werd geheten met vele getuige van mocht zijn van die prachtige optreden.

a Het programma zag er als volgt uit.

 

 

 

  
 


1. Prismatic Light – Alan Fernie (3:00)
2. Good Mornin’ – Nacio Herb Brown, arr Sandy Smith (4:00)
3. Lloyd - Cuthbert Howard, arr. Alan Fernie (3:00)
4. Turris Fortissima – Steven Ponsford (9:30)
5. Brassed Off Fantasy – Dan Price (4:50
) 6. Shining Brass! – Goff Richards (3:00)
pauze
7. Last Call – Otto M. Schwarz (6:00)
8. Skydance – Martin Cordner (8:00)
9. In Memoriam (deel 2 Royal Parks) – George Lloyd (6:00)
10. I say a little Prayer – Burt Bacharach, arr. Ray Farr (3:00)
11. Big Band Tribute – Meacham / Manone, arr. Price
& Forgie (4:10)
Toegift: Circusdom – Fred Jewell, arr. Bert van Thienen (2:30)

 


Evenementen

Kloetingsevlag

Foto Kloetinge

natuur_2.jpg

Buurtpreventie