De voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de extra ondergrondse PD-containers zijn inmiddels weer opgepakt. Zoals aangegeven is gebleken dat in onderstaande tien gevallen de ondergrondse containers kunnen worden aangelegd. Dit gaan we dit jaar nog doen.

 1. Thorbeckelaan – nabij de glascontainer (niet ernaast i.v.m. een boom)
  2.          Elvis Presleylaan - bij Kibeo (tussen het fietspad en de weg; in de tegelverharding)
  3.          Beethovenlaan – tegenover huisnummer 23
  4.          W.F. Hermanslaan - bij de watergang
  5.          Ruijchrockstraat - naast de glascontainer
  6.          JP Coenstraat - naast de rest- en papiercontainer
  7.          Vedelplein – in de berm
  8.          Goese Meerlaan – aan de zijde van het Nieuwe Diep (tussen de bomen)
  9.          Ring Oud Sabbinge – nabij de glascontainer
  10.        Dorpsstraat – naast de kunststofcontainer

  De enige wijziging in het rijtje is de locatie in het Goese Meer (nr.8). Deze container was voorheen gepland in de berm in het Nieuwe Diep. Vanwege opmerkingen uit de wijk is deze verplaatst naar de Goese Meerlaan; aan de zijde van het Nieuwe Diep (tussen de bomen).

In gesprek met ons?
Bent u het niet eens met de voorgestelde locatie en heeft u behoefte aan persoonlijk contact in de vorm van een gesprek, dan is dit uiteraard mogelijk.

Graag horen wij dit uiterlijk maandag 22 oktober. Ook horen wij graag van u of u redenen weet waarom deze locaties toch niet geschikt zouden zijn. Indien wij hier geen reactie op ontvangen gaan wij er vanuit dat de locaties definitief zijn. Vervolgens worden de direct betrokkenen geïnformeerd en worden de locaties aan de inwoners voorgelegd waarna wij starten met de werkzaamheden.

Overige tien containers?
In tien andere gevallen blijkt de aanleg op de voorziene locaties lastig te zijn, bijvoorbeeld door kabels en leidingen in de grond. Zoals aangegeven zijn wij daarom gestart met het zoeken van een alternatief hiervoor. Deze tien verzamelpunten worden in de loop van volgend jaar na overleg met u alsnog gerealiseerd. 


Evenementen

Foto Kloetinge

15-04-08-7.jpg

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

 1. Kloetinge 
 2. Oostmolenpark
 3. Riethoek
 4. Ravensteinlaan
 5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

 1. Kloetinge 
 2. Oostmolenpark
 3. Riethoek
 4. Ravensteinlaan
 5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl