De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt tweemaal per jaar, mei en oktober. Het wordt huis aan huis bezorgd. Oplage 1.400 Kopij/Advertenties richten aan de redactie.

De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt tweemaal per jaar, mei en oktober. Het wordt huis aan huis bezorgd. Oplage 1.400 Kopij/Advertenties richten aan de redactie.

Wij danken Drukkerij Zeeland, drukker van "De Klusdurpe" die het mogelijk heeft gemaakt deze via onze website digitaal aan te bieden.Lees Klusdurper in pdf: Klusdurper Nr 2 Najaar pdf (23mb)