Wat leeft in Kloetinge

Scholen.
Van 1838 stamt de voorm. openbare lagere school Geertesplein 14, nu ‘De Terp’
Van 1838 stamt de voorm. openbare lagere school Geertesplein 14, nu ‘De Terp’, een wit gepleisterd, neoclassicistisch, dwars eenlaagspand met twee lokalen. Na 1876 was hier een kleuterschool ingericht en van 1885 tot 1894 tijdelijk het raadhuis. Ter vervanging van de oude school bouwde men in 1876 de (voorm.) openbare lagere school Schimmelpenninckstraat 14, die is herbouwd na brand in 1996. Deze vierklassige middengangschool in neoclassicistische stijl - aan de achterzijde gedekt met Oegstgeester pannen - is in 1957 verbouwd tot dorpshuis (Amicitia).

De verkeerslichten op het kruispunt Buys Ballotstraat- Lewestraat- Patijnweg zijn toe aan vervanging.
De laatste jaren zijn diverse storingen geweest. Deze zijn weliswaar zo snel mogelijk opgelost, maar hebben wel voor de nodige overlast gezorgd. Een deel van de lichten zijn al vervangen. We zullen nu ook de lage lichten vervangen, uit onderzoek blijkt dat hieruit een groot gedeelte van de storingen komt. Daarnaast krijgt de hele installatie een onderhouds- en inspectiebeurt.Deze werkzaamheden moeten er voor zorgen dat het aantal storingen flink verminderen tot in 2017, tegelijkertijd met de aanpassing van het kruispunt, de gehele installatie volledig wordt vernieuwd.

Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge is, na overleg met de gemeente een internet enquête gestart over een multifunctioneel centrum
bij de nieuw te bouwen school. Inwoners konden er afgelopen week al hun zegje overdoen tijdens een inloop avond.
Omdat niet ieder in de gelegenheid kan zijn deze te bezoeken maar toch de mening van de bewoners van belang is, kan iedereen
die daar behoefte aan heeft de enquête rechtstreeks invullen. Klik op Lees verder om de enquête om naar de enquête te gaan.

Dit adviesrapport richt zich op de leefbaarheid in wonen, de zorg en het verkeer binnen Kloetinge. Hierin worden punten behandeld en beschreven die de korte en middellange termijnvisie van Kloetinge moeten gaan bepalen.

Sinds maart 2010 is de gemeente Goes al bezig met het verbeteren van haar voorzieningen en woonservices. Echter zijn er nog steeds belangrijke punten op de agenda die gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is het ook van belang om te weten wat er onder de inwoners van Kloetinge speelt. Zo wil men graag weten wat men verbeterd wil zien in de omgeving en waar behoefte aan is. Door middel van een dorpsplan is dit in kaart gebracht al dienen er nog wel bepaalde zaken te worden uitgelicht. Dit project dient bij te dragen aan een nieuw dorpsplan en de daarbij volgende actiepunten.