Wat leeft in Kloetinge

Dit adviesrapport richt zich op de leefbaarheid in wonen, de zorg en het verkeer binnen Kloetinge. Hierin worden punten behandeld en beschreven die de korte en middellange termijnvisie van Kloetinge moeten gaan bepalen.

Sinds maart 2010 is de gemeente Goes al bezig met het verbeteren van haar voorzieningen en woonservices. Echter zijn er nog steeds belangrijke punten op de agenda die gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is het ook van belang om te weten wat er onder de inwoners van Kloetinge speelt. Zo wil men graag weten wat men verbeterd wil zien in de omgeving en waar behoefte aan is. Door middel van een dorpsplan is dit in kaart gebracht al dienen er nog wel bepaalde zaken te worden uitgelicht. Dit project dient bij te dragen aan een nieuw dorpsplan en de daarbij volgende actiepunten.

Op dit moment zijn de SLZ (Stichtinglandschapbeheer Zeeland, ZanddeKloetinge en de Verenigingdorpsbelangen Kloetinge in gesprek tot het realiseren van een dorpsboomgaard. De grond die daarvoor ter beschikking is gesteld door ZandeeKloetinge is gelegen aan het Hogepad ter hoogte van de drinkput. Een project is een initiatief van SLZ die ervaring heeft om met met bewoners toegankelijke hoogstamboomgaarden te creëren.

Hoogstamfruitboomgaarden
Hoogstamfruitboomgaarden zijn karakteristieke elementen in ‘t landschap van Zeeland. Fruitteelt komt al jaren veel voor in Zeeland. Het geeft het landschap karakter. Vroeger waren er vele kleine hoogstamboomgaarden bij de boerderijen en rond de dorpen. Deze elementen die een meer kleinschalig landschap bevorderen kunnen weer terugkeren.

Vanaf zaterdag 30 mei staat het oudste gebouw van Kloetinge, de Geerteskerk , weer doordeweeks open voor Uw bezoek,
voor bezichtiging, voor een moment van rust en bezinning !
De kerkgidsen ontvangen U graag opwoensdagmiddag 13.30 u. to 16.00 u. en zaterdag 10.00u. tot 16.00u.
De openstelling duurt t/m de Monumentendag 12 september.