Wat leeft in Kloetinge

De gemeente Goes is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar openbare ruimte.
Voor de verschillende facetten van de openbare ruimte, zoals verharding en riolering worden beheerplannen opgesteld. Ook voor het gemeentelijk groen is dit het geval. Dit jaar stelt de gemeente een Groenbeheerplan op.

 Op 10 maart is met hulp van veel vrijwilligers hoogstam fruitbomen geplant in de dorpsboomgaard te Kloetinge. De dag begon met een bakje koffie en een heerlijke bolus van Bakker Boer en verzorgd door familie Zandee. Na een welkomst toespraak van de voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge ging men aan de slag.

Vervolgstappen inloopbijeenkomsten afvalinzamelingssysteem Diftar
De gemeente Goes heeft in februari en maart inloopbijeenkomsten over de invoering van Diftar, het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat op 1 januari 2019 van start gaat georganiseerd. In totaal organiseerde de gemeente elf bijeenkomsten waarbij alle dorpen en wijken aan de beurt gekomen zijn.

Per 1 JULI 2018 gaan we (de gemeente) ook ‘proefdraaien’ met het Diftarsysteem. U krijgt dan een nieuwe grijze rolcontainer met een chip die het aantal legingen registreert. Vanaf 1 JANUARI 2019 wordt het betalingssysteem definitief ingevoerd. U betaalt dan een basistarief dat lager is dan de huidige afvalstoffenheffing. Daarnaast kost de grijze afvalbak legen 4 euro per keer. Vanaf die datum geldt: hoe minder restafval, hoe voordeliger het voor u is!