Wat leeft in Kloetinge

In tegenstelling tot voorgaande jaren vond het traditionele concert in de tuin van het Jachthuis deze keer plaats in de tuin van de Familie Lenshoek aan het Marktveld in Kloetinge.
Dit concert kon als bijzonder worden beschouwd.
Dit jaar verloor Kloetinge twee belangrijke vrouwen voor wie dat concert in het teken stond.

Mevrouw Lenshoek van de Water, Beschermvrouwe van Brassband Excelsior Kloetinge overleed naar een kortstondig ziekbed op 11 april 2018.

Mevrouw van Dijk van ‘t Velde – Rademacher Schorer Ambachtsvrouwe van Kloetinge, overleed op 12 mei 2018

We gaan terug naar zaterdag 22 september 1934. Het is op deze dag in Kloetinge een drukte van belang. Alle hoogwaardigheidsbekleders van het dorp zijn aanwezig. Ook de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Quarles van Ufford, is naar Kloetinge gekomen.

Het laatste concert voor de zomervakantie is niet in de tuin van het jachthuis, zoals u gewend bent. We zijn dit jaar te gast in de tuin van de familie Lenshoek, Marktveld 19 in Kloetinge.
 
Tijdens het concert wordt door de brassband muzikaal stilgestaan bij het recente overlijden van mevrouw Van Dijk-Van t Velde, ambachtsvrouwe van Kloetinge en de beschermvrouwe van de brassband, mevrouw Lenshoek.
 
Daarnaast is er, zoals u gewend bent van de brassband, een afwisselend muzikaal programma voorbereid. In de pauze is er koffie, thee en fris en zijn er lekkere versnaperingen (gemaakt door onze muzikanten) verkrijgbaar. 
 
Het concert start om 11.30 uur. Bij minder goed weer kunt u van ons concert genieten in verenigingsgebouw Amicitia.
 
Graag tot ziens bij ons tuinconcert op 8 juli as!

 

KLOETINGE - Hoe moet het verder met Koningsdag in Kloetinge?  Is ook het bestuurvan de VDK van mening dat de belangstelling afneemt. Niet alleen voor de vrijmarkt en de zeskamp, maar ook voor de andere activiteiten die op touw waren gezet. Daar komt bij dat de feestelijke dag op dit moment door een kleine groep vrijwilligers wordt georganiseerd.

Evenementen

Kloetingsevlag

Foto Kloetinge

15-04-08-3.jpg

Buurtpreventie