Het bureau Studio Bereikbaar heeft woensdagavond 22 mei jl. de plannen gepresenteerd over de verkeersafwikkeling in ‘onze straat’ en omgeving. Het bureau adviseert o.a. vrachtwagens te weren uit Buys Ballotstraat. Dat is niet het enige, ook de inrichting van onze straat moet worden aangepast. Dat wil zeggen een smallere rijbaan, met als doel veel minder doorgaand verkeer en meer ruimte voor groen c.q. meer belevingsruimte.