Welkom op kloetinge.goesweb.net

Goesweb.net is een gezamenlijk initiatief van alle bewonersorganisaties uit de wijken en dorpen van de gemeente Goes.

Goesweb is een site die nog in ontwikkeling is en waar iedere wijk en ieder dorp uit Goes na verloop van tijd haar eigen digitale wijk- of dorpsplein zal hebben.

De bedoeling van de digitale wijk- en dorpspleinen is het woonplezier van de bewoners in de wijken en dorpen te verhogen. Dat kan bijv. doordat bewoners en organisaties elkaar informeren over allerlei nieuwtjes, zoals dat vroeger ook op het dorpsplein gebeurde, maar ook door, via Goesweb, met elkaar in contact te komen.

Bewoners, verenigingen en organisaties, etc.  kunnen andere bewoners informeren over allerlei zaken die voor het dorp of de wijk van belang zijn.

Zo kun je op de site lezen welke activiteiten er plaatsvinden, maar ook met welke projecten de bewonersvereniging de school en de kerk bezig zijn.

Maar ook mevrouw X een eigen website heeft over haar hobby die ze wil delen met iemand anders en dat meneer Y een maatje uit de wijk zoekt om mee hard te lopen.

Ondanks dat goesweb.net een site is van de bewonersorganisaties zul je er ook informatie kunnen vinden van bijv. de gemeente, de woningbouwvereniging of het welzijnswerk. In principe is iedere informatie welkom, als deze informatie maar bijdraagt aan de leefbaarheid van een wijk of dorp.

De komende maanden staan bij Goesweb in het teken om samen met de wijken en dorpen te bouwen aan het eigen digitale plein, zodra een wijk of dorpsplein de moeite waard is, wordt er een knop aangemaakt, zodat je via deze knop, naar een wijk of dorp toe kunt.

Op dit moment is goesweb.net en kloetinge.goesweb.net zijn op dit moment online.

Als het goed is, zullen over een poosje enkele wijken/ en dorpen toegevoegd worden aan Goesweb.net. Voor het eind van het jaar hopen we dat alle acht wijken en zes dorpen van de gemeente Goes op goesweb.net te vinden zijn.

Nieuwsgierig geworden? Wil je ook op als bewoners of  organisatie op Goesweb.net, neem dan contact met ons op.

Korte geschiedenis van Kloetinge
Het ringdorp Kloetinge is één van de oudste dorpen van het eiland Zuid-Beveland.

De stichting van het dorp dateert van de tiende eeuw. Op de plaats van Kloetinge was toen een tijdelijke verblijfplaats van herders, die van Walcheren of Noord-Beveland kwamen.

In de elfde eeuw is men het dorp gaan ophogen met mest- en afvallagen om zich tegen het water te beschermen. Hier hangt de dorpsnaam mee samen: kloeten zijn kluiten. In 1216 wordt gesproken over Clotinge, dat later Cloetinge werd en tenslotte Kloetinge. In de volksmond (dialect) spreekt men over Kloetehe of Klusdurp.

In 1250 begon men te bouwen aan de imposante Geerteskerk. Hiervóór stond er eerst een houten kapel. Deze werd uitgebouwd tot het majestueuze kerkgebouw.

Goes en Kloetinge lagen in de Tachtigjarige Oorlog strategisch zeer belangrijk, waardoor men inkwartiering van Spaanse soldaten kreeg. In 1572 werd Kloetinge door oorlogsgeweld tweemaal platgebrand.
molen_0487In de vijftiende eeuw stonden er vijf molens, allemaal in het bezit van de ambachtsheren, de heren van Borssele. Tegenwoordig vindt men nog een molen terug aan de Kapelseweg.

Na 1900 was er een snelle groei van inwoners. Dit kwam door het gunstige belastingklimaat. Veel gegoede Goesenaren vestigden zich toen in Kloetinge en het dorp kreeg dan ook de bijnaam 'Het Wassenaar van Zeeland'.

De gemeente Kloetinge hield als zelfstandige gemeente in 1970 op te bestaan. Hiermee kwam aan bijna tien eeuwen zelfstandigheid een einde.

Evenementen

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl