1. Mensen laten meedoen in onze samenleving op een manier die bij hen past. Dat is het doel van de werkleerbedrijven van WLB Zeeland. Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Woensdag 14 december van13:00 uur tot 17:uur

Opwoensdag 14 decemberwordt er wintermarkt in Kloetinge gehouden. De markt wordt georganiseerd door de dagbesteding van het Herstelcentrum van Emergis. Iedereeen is welkom om de markt te bezoeken tussen 13:00 uur en 17:00 uur bij de Herstelacademie van Emergis (Oostmolenweg 101, Kloetinge) De wintermarkt vindt binnen plaats.

Er zijn verschillende kramen met tuinartikelen, sjaals, natuurproducten, oliebollen, en een kop koffie, thee of warme chocolademelk.Toegang gratis

 

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

 

 

Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.