Verslag bijeenkomst verenigingen en organisaties Kloetinge:
Datum: dinsdag 13 februari 2018.
locaties: Clubgebouw Blauw-Wit op de Weitjes.
Aanwezig:
Mevr. E.J. Walhout, Dhr. Koole, Dhr. Van den Heuvel, Mevr. E. Robbeson en Dhr. S. Postma (Geerteskerk)
Dhr. H. Kramer (Excelsior)
Dhr. R. Slootweg (Oranjevereniging)
Dhr. M. Kole (Korfbalvereniging Blauw-Wit)
Dhr. R. Meuldijk (Kloetingseschool)
Dhr. L. van Iwaarden (Jeugdwerk)
Mevr. M. Copper (SMWO)
Dhr. M. Vuijk (Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge)
Dhr. F. Lankester (Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en de Kunstkring)