Op 07 januari 2017 is onder grote belangstelling de fonkelnieuwe handboog schietbaan van Kloetinge geopend door de kleinzoon van onze Ambachtsvrouwe,  mevr. Van Dijk van t,Velde, genaamd ‘’de Schietshoek’’. Deze naam is gekozen uit de vele inzendingen n.a.v. een oproep door de besturen voor een passende naam voor het pand.

 

Met deze website wil Schutterij Ravenstein het volgende bereiken:

 • Een centraal informatiepunt zijn voor de eigen leden (wedstrijden, wedstrijdaankondigingen, nieuws van de NHB, nieuws en evenementen die gepland staan, enz.).
 • Eenduidige informatie te bieden over ons bestuur, de trainingstijden en de locatie van onze schietbanen.
 • Schutterij Ravenstein in het bijzonder, en de handboogsport in het algemeen, presenteren via dit medium internet.
 • Voor geïnteresseerden en beginnende en gevorderde schutters een keuze aan artikelen bieden die met onze sport te maken hebben: van techniek, materiaal, training en koppelingen naar andere website over handboogschieten tot aan verhalen over de handboogsport. Deze artikelen vindt u onder "Diversen" en het nu nog prille begin zal regelmatig aangepast/uitgebreid worden.
 • Het centraal presenteren foto's van wedstrijden en andere verenigingsevenementen.

Op zaterdag 7 januari wordt de nieuwe handboogaccommodatie officieel in gebruik genomen. De openingshandeling is om 13.00 uur. Aansluitend is het open huis, zodat de inwoners van Kloetinge en overige belangstellenden de schiethal kunnen bekijken.

 

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

 1. Kloetinge 
 2. Oostmolenpark
 3. Riethoek
 4. Ravensteinlaan
 5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

 1. Kloetinge 
 2. Oostmolenpark
 3. Riethoek
 4. Ravensteinlaan
 5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl