Op 07 januari 2017 is onder grote belangstelling de fonkelnieuwe handboog schietbaan van Kloetinge geopend door de kleinzoon van onze Ambachtsvrouwe,  mevr. Van Dijk van t,Velde, genaamd ‘’de Schietshoek’’. Deze naam is gekozen uit de vele inzendingen n.a.v. een oproep door de besturen voor een passende naam voor het pand.

Jaimy van Dijk van t,Velde schoot met zijn pijl een ballon kapot waarin zich de sleutel bevond welke paste op het slot van de gesloten deur van de schiethal. Nadat Jamy de deur had geopend ontvouwde zich een pracht van een indoor baan welke aan alle verwachtingen kan voldoen voor het beoefenen van de handboog schietsport !

15 jaar is er aan gewerkt om dit te kunnen realiseren, met vallen en opstaan hebben onze twee schietverenigingen dit weten te realiseren, in eendrachtige samenwerking zijn Schutterij Ravenstein en Gilde St Sebastiaan hierin geslaagd, Kloetinge kan trots zijn op het resultaat.Na diverse omzwervingen in de afgelopen jaren kreeg men een ideale plek toegewezen door de gemeente aan het Noordeinde, achter de gymzaal en naast het 4e veld van VV Kloetinge. Het pand past geheel in het historisch landschap daar, een vergelijking met een oude Zeeuwse schuur kan worden gemaakt.

De schiethal is gerealiseerd door sponsoren, instellingen, de Gemeente Goes, en niet te vergeten vele vrijwilligers welke vele uren bereid waren om de handjes uit de mouwen te steken ! deze mensen werden speciaal bedankt tijdens de toespraak door dhr A Koppe, Penningmeester van Schutterij Ravenstein.De schiethal wordt multifunctioneel, dwz, de hal is niet alleen bestemd voor bovengenoemde verenigingen, echter ook scholen, bedrijven, instellingen, bedrijven en particulieren kunnen hier terecht, bijv. voor clinics e.d.

Nogmaals, een verrijking voor ons dorp waar de komende jaren met veel plezier de verenigingen hun hart op kunnen halen met hun sport, en het samenzijn !

Piet Bal

Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge.

 

 

 

 


Kloetingsevlag