Graag wil ik u informeren over de voortgang van de werkzaamheden aan kruispunt Buys Ballotstraat/Patijnweg.

Inmiddels is de aannemer bekend die het werk aan het kruispunt Buys Ballotstraat/ Patijnweg zal gaan uitvoeren. Zowel de aannemer als de gemeente vindt het belangrijk dat de verkeershinder zo kort mogelijk is en de situatie veilig, daarom is de planning iets gewijzigd. We starten niet meer dit najaar, maar we beginnen naar verwachting eind februari/begin maart met het werk. Dit doen we, zodat we tijdens een aaneengesloten periode kunnen werken (het oorspronkelijk idee was om rondom de kerst de overweg weer een aantal weken open te stellen), hierdoor is de hinder duidelijker en wordt de termijn van werken iets korter. Dit heeft geen gevolgen voor de datum waarop het werk gereed is. We verwachten ongeveer 12 tot 14 weken nodig te hebben om de reconstructie uit te voeren.

Om u en de andere omwonenden te informeren, organiseren we samen met de aannemer een informatiebijeenkomst op woensdag 17 januari van 19.00-20.30 uur in Amicitia. Mocht u vooraf vragen hebben, dan kunt u mij natuurlijk altijd even bellen.


m vr gr
Kees van Belzen