Alle bewoners van de gemeente Goes kunnen een beroep doen op buurtbemiddeling om overlast tussen bewoners onderling te verminderen of op te lossen. Buurtbemiddeling helpt mensen om er samen uit te komen. Ruzies kunnen zo worden voorkomen of beëindigd.

 

bbgtelefoonHoe werkt het:

 

Motto van Buurtbemiddeling Goes: Goed voor elkaar.

Download de folder