De Klusdurper is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en verschijnt tweemaal per jaar, mei en oktober. Het wordt huis aan huis bezorgd. Oplage 1.400 Kopij/Advertenties richten aan de redactie.

Geeft u weleens meldingen voor de openbare ruimte door via de app: BuitenBeter? Vanaf 1 januari stappen wij over naar een ander systeem met een andere app: Fixi.

App beter buiten gaat weg
Als u na 1 januari meldingen doorgeeft via de app BuitenBeter, ontvangen wij deze helaas niet meer. Zorg daarom dat u op tijd de app Fixi download om dit te voorkomen. Met deze app kunt u makkelijk foto’s toevoegen aan uw melding en krijgt u terugkoppeling over wat wij met uw melding doen.

Bestandstypes
Bestandsformaat bij voorkeur PDF. Afbeeldingen in hoge resolutie van 300 dpi op 100%. Kleurmodus CMYK. 
RGB of PMS-kleuren worden tijdens het drukproces omgezet naar CMYK, waardoor de kleur kan afwijken van het origineel. 
Indien de advertentie aflopend is moet het PDF voorzien zijn van snijtekens en een afloop van 3 mm rondom. 
Lettertypes insluiten of omzetten naar lettercontouren. 
Open bestanden
Deze kunt u aanleveren in het programma InDesign, Illustrator of Photoshop. 
Belangrijk is wel dat alle beelden, illustraties en gebruikte fonts worden meegeleverd. 
Hulp 
Drukkerij Zeeland kan u zo nodig helpen bij de opmaak van uw advertentie. Lever hiervoor platte tekst aan in Word, incl. een lay-out schets. 
Beeldmateriaal graag als los JPEG, PDF, EPS, PSD of GIF bestand aanleveren; niet in Word invoegen. 
Formaten (BxH)
1/1 A4 pagina staand 188 x 273 mm 
1/2 A4 pagina liggend 188 x 135 mm 
1/4 A4 pagina staand 93 x 135 mm 
1/4 A4 pagina liggend 188 x 67 mm 
1/8 A4 pagina staand 93 x 67 mm

 

 

 

Aan de vrienden van de Oostmolen te Kloetinge

Terugblik op 2018 en wat verwachten wij van 2019

tevens uw nota Vriend van De Oostmolen voor 2019

Kloetinge, december 2018

Beste vrienden,                                                                                                                                                                                                                

Er is hard gewerkt aan en in onze molen, Zo hebben de vrijwilligers het hekwerk op de balie vernieuwd en aangepast aan een veilige hoogte. Voor de veiligheid is ook een trap vernieuwd en andere trappen zijn voorzien van een leuning. Ook hebben de vrijwilligers diverse onderdelen geschilderd, denk hierbij aan de deuren en raampjes van de molen.

Evenementen

Foto Kloetinge

sneeuwklokjes_tuin_familie_lenshoek_copyright_nicu_niculae-.jpg

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl