In tegenstelling tot voorgaande jaren vond het traditionele concert in de tuin van het Jachthuis deze keer plaats in de tuin van de Familie Lenshoek aan het Marktveld in Kloetinge.
Dit concert kon als bijzonder worden beschouwd.
Dit jaar verloor Kloetinge twee belangrijke vrouwen voor wie dat concert in het teken stond.

Mevrouw Lenshoek van de Water, Beschermvrouwe van Brassband Excelsior Kloetinge overleed naar een kortstondig ziekbed op 11 april 2018.

Mevrouw van Dijk van ‘t Velde – Rademacher Schorer Ambachtsvrouwe van Kloetinge, overleed op 12 mei 2018

We gaan terug naar zaterdag 22 september 1934. Het is op deze dag in Kloetinge een drukte van belang. Alle hoogwaardigheidsbekleders van het dorp zijn aanwezig. Ook de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Quarles van Ufford, is naar Kloetinge gekomen.